QINGYZ
产品中心

1. 串联4轴与6轴工业机器人本体与集成;

2. 并联机器人(蜘蛛手)本体与集成;

3. 包装机

4. 贴标机

5. 线性模组

6. AGV托盘自动堆叠与拆分机;

7.生产流水线

 

工业机器人本体制造:

负载重量(含抓手夹具):500公斤以内。
工作空间:定制。

 

6轴结构--焊接机器人,打磨机器人,喷涂机器人:

 

 

 4轴结构---码垛机器人:

bayofcement

 

并联机器人集成应用:

 

作业类型:

 

     
焊接机器人 打磨机器人 喷涂机器人
     
码垛机器人 桁架机器人 冲压机器人
     
注塑机器人